T.C İnkılap Tar. ve Atatürkçülük Branş Denemesi

T.C İnkılap Tar. ve Atatürkçülük Branş Denemesi

Baktınız ki Maksimum zor sormuşuz anlayın ki sizi deniyoruz...
5 Sarmal, 5 Genel Deneme olarak toplamda 10 İnkılap Tarihi Denemesi Çözüm Bekliyor...